eLearn Lab

L’eLearn Lab, el laboratori d’experimentació en e-learning del l’eLearn Center de la UOC, és un espai d’experimentació al núvol que ofereix la infraestructura i els instruments necessaris per a poder efectuar mesures, experiments i projectes en l’àmbit de l’e-learning sota unes condicions controlades i mesurables.

És un espai diferenciat i aïllat dels entorns productius de la UOC de manera que qualsevol fallada o discontinuïtat en el seu servei no pugui afectar el funcionament habitual de la UOC. Això és així tant en la seva infraestructura com en les seves operacions.